Om klubben

KLUBBINFORMATION


Svenska Shar-Pei klubben (SvSpK) är en officiell klubb för rasen Shar-Pei och är ansluten till SKK. Den bildades 28/8 1999.


KLUBBENS MÅL


Klubben vill främja aveln på sunda och enligt standarden rastypiska Shar-pei.

Verka för god sammanhållning inom Svenska Shar-pei klubben.

Sprida information och kunskap om rasen genom bl.a klubbtidningen.

Anordna medlemsträffar och utställningar.ALLA HAR MÖJLIGHET ATT BLI MEDLEMMAR I RASKLUBBEN.

Medlemskapet löper per kalenderår.

300 SEK Fullbetalande medlem inom sverige

350 SEK medlemmar utanför Sverige.

75 SEK Familjemedlemskap

Den betalas in på BG. nr 385-3322UTLÄNDSKA BETALARE


IBAN:   SE56 8000 0825 7809 3369 2238

BIC-kod (SWIFT-adress): SWEDSESS

Kontohavare: SVENSKA SHAR PEI KLUBBEN

C/O Britt-Marie Thorsjö,

Vallmästarevägen 105 35261 VäxjöMEDLEMSKAP FÖR VALPKÖPARE

Bjud dina valpköpare på ett års medlemskap i klubben! Du betalar 100:-/valpköpare inom Sverige och 125:-/valpköpare utomlands. Glöm inte skriva från vilken kennel medlemskapet är skänkt av.UPPFÖDARREGISTER

Denna tjänst kostar 200:-/år (medlemskap i Shar-Pei Klubben krävs).

Uppfödarregistret består av exponering med kennelnamn inkl adress under uppfödarregistret i medlemstidningen och på webbsidan.