Medlemsförmåner

Här presenterar vi de förmåner ni som medlemmar kan ha nytta av:

"Djurens värld" i Hagsätra drivs av medlemmarna Elisabeth och Jonas. De erbjuder sharpei-klubbens medlemmar 10% rabatt på produkterna i Hagsätra-butiken.  De har nu 2022 även sponsrat oss med ett tält lagom till Rasspecialen. Det är vi mycket tacksamma för. Stort tack :-D