Sharpei feber

• Artikeln =   Rynkig hund, nyckeln till nytt spår inom forskning (pdf-dokument)

Hej alla Ni som vill eller redan har deltagit i forskningen kring shar pei feber!Forskningen är nu inne i ett mycket viktigt skede. Vi behöver blodprov och uppgifter om så många hundar som möjligt med tecken på shar pei feber i form av feber, ledsvullnad eller tecken på utveckling av amyloidsos i form av njur- och/eller leverpåverkan. Som ni vet är det viktigt för oss att göra en så korrekt klassificering av hundarna som möjligt i de genetiska studierna. Därför ber vi er att meddela om något ändras i hundens hälsostatus sedan Ni lämnade blodprovet. Hunden kanske registrerades som frisk hos oss men har haft sjukdomstecken efter provtagningen.Den kanske allra viktigaste informationen är om hunden drabbats av amyloidos eller inte. Detta vet vi inte med säkerhet förrän efter en obduktion och analys av de eventuellt drabbade organen. När den tråkiga dagen kommer då ni beslutar Er för att avliva en hund som visat tecken på amyloidos erbjuder vi oss därför att betala för patologisk undersökning av njure och lever. Har ni inte bidragit till forskningen innan dess med ett blodprov ska ni då också skicka in ett blodprov i samband med avlivningen.


Kontakta Mia via mail; Mia.Olsson@imbim.uu.se  eller telefonnummer 018-471 45 51 för utförligare information.


Vänliga hälsningar,

Mia och Åke


Inkludera ALLA Shar peier i forskningsprojekteVi har nu fått in ett 40-tal prover från framförallt äldre friska hundar men också några som har Shar pei feber. Vi har nu bestämt oss för att inkludera ALLA Shar peier i forskningsprojektet. Kriterierna för att passa in i vår studie av Shar pei feber har alltså vidgats.Nu kan du som har en yngre till synes frisk hund också hjälpa till! Även blodprov från hundar vars släktingar drabbats av feber och amyloidos är välkomna.

Varmt välkomna att höra av er om Ni undrar något eller vill vara en del av forskningen.


Vänliga hälsningar

Mia och Åke


P. S Kolla gärna in vår nya hemsida som är under uppbyggnad! D.S


Ett stort tack till alla!

Först och främst, ett stort Tack till alla Shar-Pei ägare som låtit oss få ett blodprov från deras hund. Det känns jättekul att ni är lika engagerade som vi och att vi tillsammans kan finna orsakerna bakom varför vissa Shar-Pei drabbas av oförklarlig feber. Vi har fått in ett 20-tal prover på kort tid och hoppas på fler!Det är oerhört värdefullt för vår forskning att inkludera svenska hundar, både friska och sjuka. Studien är inne i ett mycket spännande skede där vi funnit flera s.k. kandidat-gener som med stor sannolikhet kan ligga bakom sjukdomen. För att nå ända fram behövs blodprover från ännu fler Shar-Pei hundar, dels äldre friska men framförallt hundar som har haft oförklarliga feberattacker.Eftersom rasen och sjukdomen är ovanligare i Sverige än i t.ex. USA får inte alltid en hund med Shar-Pei feber rätt diagnos. Alla veterinärer känner helt enkelt inte till sjukdomen. Känner ni er osäkra, er hund kanske har haft symptom av feber och ömmande leder, får ni gärna kontakta oss också om misstänkta fall.Tveka inte att höra av er om ni vill medverka eller har frågor gällande projektet.


Vänliga hälsningar,

Mia Olsson och Åke Hedhammar

Shar-Pei feber