Avelstrategi RAS

Avelsstrategi RAS


RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI (RAS)


På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s.k. rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget att utforma dessa lades på specialklubbarna som i sin tur i huvudsak delegerar ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben (för oss Svenska Kennelklubben).


Ladda hem SKK's Rasdokument här


En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är alltså en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. SKK:s Avelspolicy anger målen, strategin beskriver vägen dit. Utformandet av avelsstrategin skall grunda sig på fakta.