Medlemskap
ALLA HAR MÖJLIGHET ATT BLI MEDLEMMAR I RASKLUBBEN.


Medlemskapet löper per kalenderår.


300 SEK Fullbetalande medlem inom sverige

350 SEK medlemmar utanför Sverige.

75 SEK Familjemedlemskap

Den betalas in på BG. nr 385-3322


UTLÄNDSKA BETALARE


Kontonr: 43 62 40-6


IBAN: SE78 9500 0099 6034 0436 2406


BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Kontohavare: SVENSKA SHAR PEI KLUBBEN

C/O Britt-Marie Thorsjö, Stora vägen 7 B,

352 50 Växjö.