Hälsa

Han bad inte om att få komma till dig.

Han kom till dig för att ge dig vänskap då andra sviker, sympati då andra är emot dig,

trofasthet då andra baktalar dig.

Han kom för att ge dig kärlek då du känner dig utelämnad, sällskap då du är ensam.

Han älskar dig mer än någon annan!/Din vän hunden!